SIA JET servisa centrs nodrošina Fellowes tehnikas garantijas un pēcgarantijas remontdarbus.

 1. Informācija par garantiju, tās noteikumiem un garantijas ilgumu konkrētai ierīcei ir iekļauta katrai ierīcei pievienotajā instrukcijā. Instrukciju elektroniskā veidā var atrast superbirojs.lv mājaslapā ATBALSTS UN SERVISS / Lietotāju rokas grāmatas un drošības datu lapas sadaļā.

 2. Garantijas remonts ir JET servisa centra speciālistu darbību veikšana, kas ir piemērota, lai novērstu defektu, uz kuru attiecas garantija. Garantijas remonts neattiecas uz instrukcijā paredzētajām darbībām, kuras lietotājam ir pienākums veikt saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem (piemēram, uzstādīšana, darbības pārbaude, apkope utt.).

 3. Garantijas izmantošanas nosacījums ir uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu.

 4. Garantija neizslēdz, neierobežo vai neaptur pircēja tiesības saskaņā ar noteikumiem par pārdotās preces defektiem.

 5. Ja rodas darbības traucējumi, ierīce ir jānogādā SIA JET servisa centrā.

 6. Pēc ierīces nodošanas servisa centrā speciālists diagnosticē un novērš darbības traucējumus.

 7. Ja darbības traucējumu nav iespējams novērst, tā tiek aizstāta ar jaunu ierīci. Garantijas laiks netiks pagarināts.

 8. Garantija neattiecās uz gadījumiem, kad ierīces bojājums vai defekts radies šādu iemeslu dēļ:
  – nepareiza lietošana vai lietošanas instrukcijas neievērošana;
  – nepiemērotu palīgmateriālu lietošana;
  – pārslodze;
  – lietošana ar nepareizu tīkla spriegumu vai strāvas veidu;
  – ierīce ir izmantota citiem mērķiem, nekā paredzējis ražotājs;
  – veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas ierīces detaļas, mehānismi u.tml.), ko ierīces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt;
  – tiek konstatēts, ka ir bojāta ierīces ražotāja garantijas plombe vai sērijas numurs;
  – neparedzēti gadījumi, īpaši kritienu vai triecienu (mehāniska bojājuma) rezultātā.

 9. Garantijas devējs pircējam nekompensē transportēšanas izdevumus un zaudējumus, kas izriet no tā, ka preci nebija iespējams izmantot laikā, kad tā bija bojāta vai tika remontēta. Nekādā gadījumā garantijas devējs nekompensē pircēja negūtos ienākumus.

 10. Servisa centrs veic arī Fellowes tehnikas pēcgarantijas remontdarbus.
Ja jums ir kādi papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar SIA JET servisa centru pa tālruni: +371 67332392 vai pa e-pastu: salon@jet-birojs.lv SIA JET servisa centra adrese: Lāčplēša ielā, 87J, Rīgā, LV-1011.
Salīdzināt preces