DATU DROŠĪBA UZŅĒMUMĀ AR FELLOWES

Kā aizsargāt savus datus? Pārbaudiet, vai esat drošībā?

Sensitīvu datu aizsardzība un dokumentu smalcināšana ir būtiska, lai novērstu datu noplūdi un identitātes zādzību uzņēmumos, kā arī privātajā dzīvē. Fellowes palīdz droši sasmalcināt dokumentus, lai kur jūs strādātu.

Datu aizsardzība un drošība uzņēmumā

Daudzām organizācijām, kas ir pārgājušas uz attālinātu darbu, nav bijis laika veikt pienācīgu riska novērtējumu. Pandēmijas laikā un strādājot no mājām, darbiniekiem izveidojās slikti ieradumi, kas saistīti ar pieeju datu drošībai. Pārejot uz hibrīddarbu, tūkstošiem dokumentu katru nedēļu ceļo kopā ar darbiniekiem no mājām uz biroju vai otrādi.

8 no 10

darbinieku strādā attālināti, pilnībā vai daļēji

68%

uzņēmumu joprojām ikdienā izmanto daudz drukāto sensitīvu informāciju.

70%

darbinieku paņēma mājās darba dokumentus, mājās izdrukāja dokumentus vai viss kopā

Avots: Fellowes B2B Shredder Research 2022

Kas ir GDPR?

s02-dog

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) (ang. “GDPR”- General Data Protection Regulation) ir visaptverošs personas datu aizsardzības noteikumu atjauninājums visā Savienībā. GDPR ir spēkā kopš 2018. gada 25. maija.

Personas dati jāapstrādā veidā, kas nodrošina atbilstošu datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

Kādas var būt GDPR noteikumu neievērošanas sekas?

Noteikumu pārkāpšanas gadījumā subjektiem var tikt uzlikti ievērojami naudas sodi. 

Maksimālais sods ir 20 miljoni eiro jeb 4% no kopējā apgrozījuma

atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka.

Ko uzņēmumi var darīt, lai aizsargātu personas datus?

Pārskatiet un pielāgojiet sava uzņēmuma politiku attiecībā uz papīra dokumentu drukāšanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu, kā arī pievienojiet sadaļu par dokumentu glabāšanu un iznīcināšanu mājas birojā.

Nedomājiet, ka visi saprot GDPR. Izglītot visus (jaunos) darbiniekus par GDPR prasībām, personas datu apstrādi un sešiem datu aizsardzības principiem. Apsveriet iespēju izveidot tiešsaistes apmācību portālu un rīkot datu drošības atsvaidzināšanas sesijas.

Padomājiet pirms drukāšanas. Pajautājiet sev: vai man tiešām ir vajadzīgi šie dati? Kurš var nejauši paņemt šo dokumentu? Vai visiem, kam ir piekļuve, ir nepieciešama piekļuve? Vai dati ir atjaunināti?

Laika gaitā sasmalciniet visus sensitīvos dokumentus pirms to pārstrādes vai iznīcināšanas, vēlams, neuzņemoties risku tos transportēt no mājām uz biroju vai otrādi.

Salīdzināt preces